PRAKTISCH

SCHOOLJAAR 2019-2020
 
ONLINE INSCHRIJVEN
>> Hier vind je het volledige voorstellingsaanbod voor kleuter, lager en secundair. Via de filter 'leerjaar' onder de kalender, kan je snel de voor jouw klas geschikte voorstellingen terugvinden.
>> Een overzichtelijke kalender kan je rechts op deze pagina downloaden (onder de foto's), deze is handig bij het inschrijven, zeker wanneer je geen brochure in je bus kreeg.
>> Door op de knop 'VRAAG AAN' te klikken bij een voorstelling naar keuze kom je in de inschrijvingsprocedure terecht waar je meteen meerdere voorstellingen kan aanvinken. Zorg dat je het juiste uur kiest voor de juiste leeftijd (gebruik hiervoor de kalender).
>> Om verder te gaan moet je helemaal naar onder scrollen in de voorstellingslijst en links onderaan op de knop 'GA VERDER' klikken.
>> De rest van de procedure wijst zichzelf uit.

EEN INSCHRIJVING IS GEEN DEFINITIEVE RESERVATIE
Om iedereen een eerlijke kans te geven en om het beschikbare aantal zitjes in onze zaal zo optimaal mogelijk te benutten, bepalen wij op basis van de inschrijvingen wie naar welke voorstelling kan komen. Een inschrijving is pas definitief wanneer je van ons hiervan een bericht krijgt:
* met de boodschap dat jullie naar de door jullie gekozen voorstelling kunnen komen
* met de boodschap dat jullie helaas op de wachtlijst staan
* met een voorstel voor een andere voorstelling

We streven ernaar om vóór de zomervakantie de eerste aanzet klaar te hebben en tegen midden september alles definitief af te ronden (met de exacte leerlingenaantallen).

HET THEATERBEZOEK
Educatieve omkadering
Bij iedere schoolvoorstelling voorzien wij een educatieve omkadering; deze omkadering varieert al naargelang de leeftijd van de leerlingen en de inhoud van de voorstelling. Eén van onze educatieve medewerkers neemt vooraf contact op om praktische afspraken te maken.

Ticketprijzen
Kleuters en leerlingen van het basisonderwijs betalen €5.
Leerlingen van het secundair onderwijs betalen €8.
Studenten uit het volwassenonderwijs betalen €10.
Leerkrachten en begeleiders komen gratis.

De afrekening gebeurt op basis van het definitieve leerlingenaantal dat je ons uiterlijk midden september doorgeeft. De ticketprijzen zijn inclusief de inleidingen.

De school schrijft het bedrag over na ontvangst van factuur (bij de inschrijving vragen wij de correcte facturatiegegevens op). Het is niet mogelijk contant of per cheque te betalen op de dag van de voorstelling.

Nadien wordt enkel voor kleuter- en basisonderwijs een maximale afwijking van 10% op het leerlingenaantal toegestaan aangaande facturatie en betaling.

Goed om weten
Aanwezigheid
Om de voorstellingen stipt te kunnen laten beginnen, vragen we om 20 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Gelieve BRONKS ALTIJD te verwittigen als de school te laat dreigt te komen. Zo niet, wordt de toegang tot de zaal sowieso geweigerd na aanvang van de voorstelling en wordt het bedrag gefactureerd.
Prospectie
Voor BRONKS-producties krijg je als leerkracht 2 gratis prospectiekaartjes (zowel bij BRONKS als op tournee), mits voorlegging van het reservatiebewijs voor de klas.
Lerarenkaart
Met een lerarenkaart koop je tickets aan reductietarief bij BRONKS.

Ontvang je graag ons drukwerk? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en /of brochure.

BLIJF OP DE HOOGTE!

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via onderstaande link.

Inschrijven